Bắt đầu từ ngày 1/1//2018 nếu như vợ mà ép chồng quan hệ thì có thể phạm tối hiếm dâm

682

Theo bộ luật hình sự kể từ 1/1/2018 những người nào thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý với muốn của nạn nhân cũng phạm tội hiếp dâm
Theo quy đinhh của bộ hình sự yếu tố bắt buộc để chứng minh một người phạm tội hiếp dâm là thực hiện việc giao cấu với nạn nhân.
Để bảo vệ quyền con người trong đó có người đồng tính đảm bảo phản ánh đúng những yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm tình dục.
Năm 2015 đã mở rộng nội hàm khái niệm giao cấu trong cấu thành tội hiếp dâm bằng cách bổ sung những trường hợp thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn nạn nhân.
Khoản 1 điều 141 Bộ Hình Sự về tội hiếp dâm người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân phạt từ 2 năm đến 7 năm.
Tuy nhiên, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thế nào là thực hiện “hành vi quan hệ tình dục khác” (ngoài việc giao cấu) để các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng thống nhất pháp luật.

vợ mà ép chồng quan hệ

Nếu như vợ cố đòi yêu bằng được liệu có phạm tội không ? Với quy định trên nhiều người liên hệ với thực tế và đã có khá nhiều tình huống đặt ra chẳng hạn như vợ muốn quan hệ với chồng mà chồng không muốn, người vợ vẫn cố nài ép để thực hiện bằng được có bị tội hiếp dâm hay không ?
Xử lý không phân biệt nam hay nữ phạm tội
Hiện nay có ý kiến cho rằng tại thời điểm mới của luật lần này từ 1/1/2018 phụ nữ cũng là chủ thể của tội hiếp dâm là sai, cách hiểu đã không còn đúng với tinh thần bộ luật bởi luật cũ cũng đã quy định về việc này chứ không phải riêng nam hay nữ.
Từ xưa đến nay chúng ta vẫn hiểu sai chỉ có nam giới mới là chủ thể tội hiếp dâm vì họ hiểu hành vi giao cấu chỉ có nam giới thực hiện được nhưng ngay ở luật cũ, nữ giới cũng là chủ thể của tội này.
Điểm khác duy nhất của luật mới lần này là kể cả chưa thực hiện hành vi giao cấu nhưng nếu giao cấu thành các điều kiện khác thì cùng có căn cư xử lý tội hiếp dâm.
Theo điều luật quy định tại phần giả định mô tả “người nào”, có nghĩa là không phân biệt giới tính, chủ thể của tội phạm này là nam hoặc nữ có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi do luật định có hành vi “dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân”, thì bị coi là phạm tội và phải chịu trách nhiệm hình sự.
Về mặt pháp lý, hành vi cố nài ép hoặc dùng thủ đoạn khác nhằm thực hiện quan hệ trái ý muốn của nạn nhân đều phạm tội. Do đó, nếu người vợ có hành vi thỏa mãn yếu tố cấu thành tội hiếp dâm vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự bình thường.

Tuy nhiên, thực tế cuộc sống rất ít xảy ra trường hợp vợ hoặc chồng tố cáo bạn đời của mình về tội hiếp dâm bởi nếu bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự thì người vợ hoặc người chồng sẽ bị áp dụng những chế tài rất nghiêm khắc.

Còn theo quy định của Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định “cưỡng ép quan hệ tình dục” là một trong những hành bạo lực gia đình.

Người có hành vi vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Riêng về trường hợp “kiều nữ Hải Dương”, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội hiếp dâm khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần, thể chất hoặc đã chết.

Do vậy, đối với tội hiếp dâm quy định tại Khoản 1, Điều 141 bắt buộc phải có yêu cầu khởi tố của người bị hại thì các cơ quan tiến hành tố tụng mới thụ lý giải quyết. Khi thực hiện quyền yêu cầu khởi tố người bị hại cần cung cấp các chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình